دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ - December 18, 2017

کدخبر : 2266
شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۸

هیئت امناء

با توجه به بیست و سومین جلسه هیئت امناء شهرک پردیس جم که در آن مصوب گردید جهت اطلاع ساکنین محترم شهرک صورتجلسات هیئت امناء بر روی وب سایت شهرک قرار گیرد ساکنین محترم می‌توانند جهت دریافت صورتجلسات فوق بر روی جلسات مورد نظر کلیک نموده و آن را دریافت نمایند . ضمناً با قرار دادن نشانه گر بر روی هر کدام از جلسات می‌توانید تاریخ برگزاری جلسه نیز مشاهده نمایید.

جهت ارتباط مستقیم با نمایندگان شرکت‌ها در هیئت امناء شهرک پردیس کلیک کنید

76
هیئت امناء هیئت امناء
72 73
70 71
68 69
66 هیئت امناء
64 65
62 63
60 61
تاریخ برگزاری : 94/02/28 59
56 تاریخ برگزاری : 94/02/07
 44 55
52 53
 93/06/18  51
 93/03/19  49
 46  47
 44  45
 42 43
 40 41
38  39
36 37
34 35
32 33
30 31

 28

29

26

27

23