دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷ - May 21, 2018

کدخبر : 547
یکشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۰ - ۱۵:۴۵

شماره تلفنهای مورد نیاز شهرک پردیس

تلفن‌های شهرک پردیس جم
محل خط تلفن شماره تلفن نمابر محل خط تلفن شماره تلفن نمابر
دفتر رئیس شهرک ۳۷۶۴۵۹۵۱ ۳۷۶۴۵۹۶۸ انبار آب معدنی ۳۷۶۴۶۰۲۲
مدیریت(تلفن گویا) ۳۷۶۴۵۹۵۳ انبار تدارکات ۳۷۶۴۶۰۴۲ ۳۷۶۴۶۰۴۲
۳۷۶۴۵۹۵۴ امور فرهنگی(تلفن گویا) ۳۷۶۴۶۲۸۰ ۳۷۶۴۶۰۳۷
۳۷۶۴۵۹۸۸ ۳۷۶۴۶۲۸۱
درمانگاه *۱۱۵ نظارت رستوران ۳۷۶۴۶۲۸۴ ۳۷۶۴۶۰۳۷
۳۷۶۴۵۹۷۳ مرکز نیکوکاری پردیس ۳۷۶۴۵۹۸۳ ۳۷۶۴۵۹۸۳
۳۷۶۴۵۹۷۲ رستوران(تلفن گویا) ۳۷۶۴۶۳۰۶
۳۷۶۴۵۹۶۳ ۳۷۶۴۶۳۰۷
رئیس حراست ۳۷۶۴۵۹۶۹ ۳۷۶۴۶۳۰۸
دفتر حراست *۱۱۰ ۳۷۶۴۵۹۶۵ ۳۷۶۴۶۳۰۹
۳۷۶۴۵۹۶۵ مهدکودک بازارچه ۳۷۶۴۵۹۶۴
آتش نشانی *۱۲۵ مهد کودک کوی حافظ ۳۷۶۴۶۲۹۴
۳۷۶۴۵۹۶۶ مدرسه پسرانه علم ودانش ۳۷۶۴۵۹۸۷
مطالعات اجتماعی ۳۷۶۴۵۹۷۰ مدرسه دخترانه شهدای پتروشیمی ۳۷۶۴۵۹۵۵
ارتباط مستقیم با فضای سبز ۳۷۶۴۵۹۵۳  داخلی ۱۰۸  ۳۷۶۴۵۹۵۴   ۳۷۶۴۵۹۸۸
امور ورزش ۳۷۶۴۶۰۰۹
تعمیرات منازل ۳۷۶۴۶۰۱۰
حراست (تلفن گویا) ۳۷۶۴۶۰۱۲
۳۷۶۴۶۰۱۳
۳۷۶۴۶۰۱۴
استخر ۳۷۶۴۶۰۱۵
نقلیه ۳۷۶۴۶۰۲۱ ۳۷۶۴۶۴۸۱